18:46 22 ژانویه 2019
 • ساکنان محلی در زمان فوران آتشفشان «فوئگو» در گوآتمالا
 • فوران آتشفشان «فوئگو» در گوآتمالا
 • فوران آتشفشان «فوئگو» در گوآتمالا
 • فوران آتشفشان «فوئگو» در گوآتمالا
 • تخلیه افراد در زمان فوران آتشفشان «فوئگو» در گوآتمالا
 • فوران آتشفشان «فوئگو» در گوآتمالا
 • ساکنان محلی در زمان فوران آتشفشان «فوئگو» در گوآتمالا
 • فوران آتشفشان «فوئگو» در گوآتمالا
 • فوران آتشفشان «فوئگو» در گوآتمالا
 • فوران آتشفشان «فوئگو» در گوآتمالا
 • فوران آتشفشان «فوئگو» در گوآتمالا
 • فوران آتشفشان «فوئگو» در گوآتمالا
 • فوران آتشفشان «فوئگو» در گوآتمالا
 • فوران آتشفشان «فوئگو» در گوآتمالا
 • ساکنان محلی در زمان فوران آتشفشان «فوئگو» در گوآتمالا
© AFP 2018 / Noe Perez
ساکنان محلی در زمان فوران آتشفشان «فوئگو» در گوآتمالا.

آتشفشان در گوآتمالا فوران کرد.

در گالری امروز جداب ترین عکس ها از فوران آتشفشان در گوآتمالا  معرفی می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر