08:20 23 ژانویه 2019
 • ماموران مرزی این روز را در پارک گورکی مسکو جشن می گیرند
 • ماموران مرزی این روز را در پارک گورکی مسکو جشن می گیرند
 • دختری در روز جشن ارتش مرزی در پارک مرکزی شهر نواسیبیرسک
 • ماموران مرزی این روز را در مورمانسک جشن می گیرند
 • ماموران مرزی این روز را در پارک گورکی مسکو جشن می گیرند
 • ماموران مرزی این روز را در مورمانسک جشن می گیرند
 • ماموران مرزی این روز را در پارک مرکزی در نوواسیبیرسک جشن می گیرند
 • ماموران مرزی این روز را در مورمانسک جشن می گیرند
 • ماموران مرزی این روز را در پارک گورکی مسکو جشن می گیرند
 • ماموران مرزی این روز را در پارک گورکی مسکو جشن می گیرند
 • ماموران مرزی این روز را در مورمانسک جشن می گیرند
 • ماموران مرزی این روز را در پارک مرکزی در نوواسیبیرسک جشن می گیرند
 • ماموران مرزی این روز را در پارک مرکزی در نوواسیبیرسک جشن می گیرند
 • ماموران مرزی این روز را در پارک مرکزی در نوواسیبیرسک جشن می گیرند
© Sputnik / Alexey Filippov
ماموران مرزی این روز را در پارک گورکی مسکو جشن می گیرند

برگزاری جشن ارتش مرزی در روسیه

از شما دعوت می کنیم تا در گالری عکس اسپوتنیک، تصاویری از این جشن را ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر