14:23 25 آوریل 2019
  • ماشین های روسیه در افغانستان
  • ماشین های روسیه در افغانستان
  • ماشین های لوکس روسی در افغانستان
  • ماشین های روسیه در افغانستان
  • ماشین های روسیه در افغانستان
  • ماشین های روسیه در افغانستان
© Sputnik / Jak
ماشین های روسیه در افغانستان

اسپوتنیک توجه شما را به تصاویر ماشین های محبوب روسی در افعانستان جلب می کند.

مرتبط:

کودکان کار در افغانستان
کشف قبرستان داعش در افغانستان
ایران: آمریکا داعش را به افغانستان منتقل می کند
هفده سال پس از حضور آمریکا در افغانستان
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر