02:59 24 مارس 2019
 • جشن آخرین زنگ مدرسه در میدان سرخ مسکو
 • جشن آخرین زنگ مدرسه در میدان سرخ مسکو
 • جشن آخرین زنگ مدرسه در میدان سرخ مسکو
 • جشن آخرین زنگ مدرسه - مسکو
 • جشن آخرین زنگ مدرسه - مسکو
 • دانش آموزان در حال رها کردن بادکنک در جشن آخرین زنگ مدرسه
 • جشن آخرین زنگ مدرسه - مسکو
 • جشن آخرین زنگ مدرسه - مسکو
 • جشن آخرین زنگ مدرسه - مسکو
 • جشن آخرین زنگ مدرسه - مسکو
 • جشن آخرین زنگ مدرسه - مسکو
 • جشن آخرین زنگ مدرسه - مسکو
 • جشن آخرین زنگ مدرسه - مسکو
 • جشن آخرین زنگ مدرسه - مسکو
 • جشن آخرین زنگ مدرسه - مسکو
 • جشن آخرین زنگ مدرسه - مسکو
 • جشن آخرین زنگ مدرسه - مسکو
© Sputnik / Vitaliy Belousov
جشن آخرین زنگ مدرسه در میدان سرخ مسکو

هر ساله دانش آموزان در روسیه به برگزاری جشن "آخرین زنگ" مدرارس می ردازند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر