01:28 19 مارس 2019
 • مزرعه چای «ماتستینسکی» در سوچی روسیه
 • مزرعه چای «ماتستینسکی» در سوچی روسیه
 • مزرعه چای «ماتستینسکی» در سوچی روسیه
 • خشک کردن چای در مزرعه چای «ماتستینسکی» در سوچی روسیه
 • مزرعه چای «ماتستینسکی» در سوچی روسیه
 • چای خشک مزرعه چای «ماتستینسکی» در سوچی روسیه
 • مزرعه چای «ماتستینسکی» در سوچی روسیه
 • مزرعه چای «ماتستینسکی» در سوچی روسیه
 • کنستانتین تورشو رئیس شورای مدیران شرکت چای «ماتستینسکی» در سوچی روسیه
 • مزرعه چای «ماتستینسکی» در سوچی روسیه
 • کارمندان مزرعه چای «ماتستینسکی» در سوچی روسیه
 • روش خشک کردن چای در مزرعه چای «ماتستینسکی» در سوچی روسیه
 • مزرعه چای «ماتستینسکی» در سوچی روسیه
© Sputnik / Nina Zotina
مزرعه چای «ماتستینسکی» در سوچی روسیه.

در گشت و گذاری در مزرعه چای سوچی روسیه همراه ما باشید.

در گالری امروز ویژه مزرعه چای روسیه، جذاب ترین عکس ها معرفی می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر