06:31 21 ژانویه 2019
  • رژه ورزشکاران در زمان شوروی
  • رژه ورزشکاران در زمان شوروی
  • رژه ورزشکاران در زمان شوروی
  • رژه ورزشکاران در زمان شوروی
  • رژه ورزشکاران در زمان شوروی
  • رژه ورزشکاران در زمان شوروی
  • رژه ورزشکاران در زمان شوروی
  • رژه ورزشکاران در زمان شوروی
  • رژه ورزشکاران در زمان شوروی
© Sputnik / Anatoliy Garanin
رژه ورزشکاران در زمان شوروی

اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از تمرینات ورزشی، اهالی روسیه در زمان شوروی دعوت می کند.

مرتبط:

حمله ایران به اسرائیل با موشک های"اوراگان"ساخت شوروی + ویدئو
راه آهن شوروی مانعی بزرگ برای ناتو
زندگی سیاست مداران و مردم ساده از لنز دوربین عکاس شوروی
تفریحات زنان روس در زمان شوروی
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر