08:42 20 سپتامبر 2019
 • مهمانان در مراسم ازدواج پرنس هری و مگان مارکل در بریتانیا
 • هنرنمایی اعضای گارد ایرلندی در مراسم ازدواج پرنس هری و مگان مارکل در بریتانیا
 • جرج کلونی و همسرش در مراسم ازدواج پرنس هری و مگان مارکل در بریتانیا
 • دیوید بکهم و همسرش در مراسم ازدواج پرنس هری و مگان مارکل در بریتانیا
 • سرنا ویلیامز و شوهرش در مراسم ازدواج پرنس هری و مگان مارکل در بریتانیا
 • مهمانان در مراسم ازدواج پرنس هری و مگان مارکل در بریتانیا
 • پرنس هری و پرنس ویلیام در مراسم ازدواج پرنس هری و مگان مارکل در بریتانیا
 • مهمانان در لباس های مضحک عروسی در مراسم ازدواج پرنس هری و مگان مارکل در بریتانیا
 • کارتژ مگان و مادرش در مراسم ازدواج پرنس هری و مگان مارکل در بریتانیا
 • ملکه الیزابت در مراسم ازدواج پرنس هری و مگان مارکل در بریتانیا
 • مراسم ازدواج پرنس هری و مگان مارکل در بریتانیا
 • مراسم ازدواج پرنس هری و مگان مارکل در بریتانیا
 • اهالی بریتانیا در حال تماشای مراسم ازدواج پرنس هری و مگان مارکل در بریتانیا
 • مراسم ازدواج پرنس هری و مگان مارکل در بریتانیا
 • مراسم ازدواج پرنس هری و مگان مارکل در بریتانیا
 • مراسم ازدواج پرنس هری و مگان مارکل در بریتانیا
 • اهالی بریتانیا در حال تماشای مراسم ازدواج پرنس هری و مگان مارکل در بریتانیا
 • مراسم ازدواج پرنس هری و مگان مارکل در بریتانیا
 • مراسم ازدواج پرنس هری و مگان مارکل در بریتانیا
 • مهمانان در مراسم ازدواج پرنس هری و مگان مارکل در بریتانیا
 • بوسه پرنس هری و مگان در مراسم ازدواج پرنس هری و مگان مارکل در بریتانیا
© AFP 2019 / Andrew Matthews
مهمانان در مراسم ازدواج پرنس هری و مگان مارکل در بریتانیا.

مراسم ازدواج پرنس هری و مگان مارکل در بریتانیا برگزار شد.

در گالری امروز جالب ترین عکس ها از مراسم ازدواج پرنس هری و مگان مارکل هنرپیشه آمریکایی تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر