15:59 15 نوامبر 2018
 • نور افشانی به افتخار روز پیروزی بر فاشیسم در مسکو
 • مردم در ساحل دریای سیاه در آستانه نور افشانی به افتخار روز پیروزی بر فاشیسم درشهر سواستوپول
 • نور افشانی به افتخار روز پیروزی بر فاشیسم درشهر سواستوپول
 • نور افشانی به افتخار روز پیروزی بر فاشیسم در مسکو
 • نور افشانی به افتخار روز پیروزی بر فاشیسم در مسکو
 • بالن بر فراز شهر سواستوپول در ساحل دریای سیاه
 • نور افشانی به افتخار روز پیروزی بر فاشیسم در مسکو
 • نور افشانی به افتخار روز پیروزی بر فاشیسم در شهر سن پترزبورگ
 • نور افشانی به افتخار روز پیروزی بر فاشیسم درشهر سواستوپول
 • نور افشانی به افتخار روز پیروزی بر فاشیسم در مسکو
 • نور افشانی به افتخار روز پیروزی بر فاشیسم در شهر سن پترزبورگ
 • نور افشانی به افتخار روز پیروزی بر فاشیسم در مسکو
 • نور افشانی به افتخار روز پیروزی بر فاشیسم در شهر سیمفروپول
 • نور افشانی به افتخار روز پیروزی بر فاشیسم در مسکو
© Sputnik / Anton Denisov
نور افشانی به افتخار روز پیروزی بر فاشیسم در مسکو

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر