03:19 16 ژوئن 2019
 • رژه نظامی در مسکو به مناسبت 73 ـ مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم
 • ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در رژه نظامی در مسکو به مناسبت 73 ـ مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم
 • هواپیما های ترابری سنگین ایلیوشین76 در بخش هوایی رژه نظامی در مسکو به مناسبت 73 ـ مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم
 • کانتینرهای حامل سامانه موشکی آر اس 24 یارس در رژه نظامی در مسکو به مناسبت 73 ـ مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم
 • رژه نظامی در مسکو به مناسبت 73 ـ مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم
 • جنگنده های چند منظوره سوخو 30 اس ام گروه خلبانی آکروباتیکسلحشوران روسی و میگ 29 گروه خلبانی آکروباتیک پرستوها در بخش هوایی رژه نظامی در مسکو به مناسبت 73 ـ مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم
 • رژه نظامی در مسکو به مناسبت 73 ـ مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم
 • رژه نظامی در مسکو به مناسبت 73 ـ مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم
 • بمب افکن های موشک انداز استراتژیک توپولف95 ام اس در بخش هوایی رژه نظامی در مسکو به مناسبت 73 ـ مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم
 • سامانه موشکی قطبی پدافند هوایی تور ـ ام 2 دی تی در رژه نظامی در مسکو به مناسبت 73 ـ مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم
 • ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در رژه نظامی در مسکو به مناسبت 73 ـ مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم
 • رژه نظامی در مسکو به مناسبت 73 ـ مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم
 • رژه نظامی در مسکو به مناسبت 73 ـ مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم
 • جنگنده های سوخو 25 در رژه نظامی در مسکو به مناسبت 73 ـ مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم
 • ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در رژه نظامی در مسکو به مناسبت 73 ـ مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم
 • بمب افکن های موشک انداز استراتژیک توپولف95 ام اس در بخش هوایی رژه نظامی در مسکو به مناسبت 73 ـ مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم
© Sputnik / Grigoriy Sisoev
رژه نظامی در مسکو به مناسبت 73 ـ مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر