20:05 04 ژوئن 2020
 • سیل مذاب پس از فوران کوه آتشفشان « کیلائوئه» در هاوایی
 • ساکنان تخلیه شده پس از فوران کوه آتشفشان « کیلائوئه» در هاوایی
 • فوران کوه آتشفشان « کیلائوئه» در هاوایی
 • مذاب سرد شده پس از فوران کوه آتشفشان « کیلائوئه» در هاوایی
 • ساکنان تخلیه شده پس از فوران کوه آتشفشان « کیلائوئه» در هاوایی
 • فواره های مذاب پس از فوران کوه آتشفشان « کیلائوئه» در هاوایی
 • دهانه کوه آتشفشان « کیلائوئه» در هاوایی
 • مأمور آتش نشانی در حال عکاسی از دود برخاتسه پس از فوران کوه آتشفشان « کیلائوئه» در هاوایی
 • ساکنان در حال تخلیه محل زندگی خود پس از فوران کوه آتشفشان « کیلائوئه» در هاوایی
 • سیل مذاب پس از فوران کوه آتشفشان « کیلائوئه» در هاوایی
 • سیل مذاب پس از فوران کوه آتشفشان « کیلائوئه» در هاوایی
 • فواره مذاب پس از فوران کوه آتشفشان « کیلائوئه» در هاوایی
© REUTERS / U.S. Geological Survey
سیل مذاب پس از فوران کوه آتشفشان « کیلائوئه» در هاوایی.

فوران آتشفشان در هاوایی حیرت آور است.

در گالری امروز ویژه فوران کوه آتشفشان در هاوایی، جالب ترین عکس ها معرفی می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر