18:45 20 نوامبر 2018
 • در نمایشگاه کتاب و عکس روسیه «روسیه از نمایی نزدیک» در تهران
 • در نمایشگاه کتاب و عکس روسیه «روسیه از نمایی نزدیک» در تهران
 • در نمایشگاه کتاب و عکس روسیه «روسیه از نمایی نزدیک» در تهران
 • در نمایشگاه کتاب و عکس روسیه «روسیه از نمایی نزدیک» در تهران
 • هنرپیشه های ایرانی در نمایشگاه کتاب و عکس روسیه «روسیه از نمایی نزدیک» در تهران
 • در نمایشگاه کتاب و عکس روسیه «روسیه از نمایی نزدیک» در تهران
 • در نمایشگاه کتاب و عکس روسیه «روسیه از نمایی نزدیک» در تهران
 • در نمایشگاه کتاب و عکس روسیه «روسیه از نمایی نزدیک» در تهران
 • در نمایشگاه کتاب و عکس روسیه «روسیه از نمایی نزدیک» در تهران
 • در نمایشگاه کتاب و عکس روسیه «روسیه از نمایی نزدیک» در تهران
 • در نمایشگاه کتاب و عکس روسیه «روسیه از نمایی نزدیک» در تهران
 • در نمایشگاه کتاب و عکس روسیه «روسیه از نمایی نزدیک» در تهران
 • در نمایشگاه کتاب و عکس روسیه «روسیه از نمایی نزدیک» در تهران
 • در نمایشگاه کتاب و عکس روسیه «روسیه از نمایی نزدیک» در تهران
 • در نمایشگاه کتاب و عکس روسیه «روسیه از نمایی نزدیک» در تهران
 • در نمایشگاه کتاب و عکس روسیه «روسیه از نمایی نزدیک» در تهران
 • در نمایشگاه کتاب و عکس روسیه «روسیه از نمایی نزدیک» در تهران
 • در نمایشگاه کتاب و عکس روسیه «روسیه از نمایی نزدیک» در تهران
© Sputnik / Somayeh Pasandide
در نمایشگاه کتاب و عکس روسیه «روسیه از نمایی نزدیک» در تهران

نمایشگاه کتاب و عکس « روسیه از نمایی نزدیک» در تهران

از شما دعوت می کنیم تا در گالری عکس اسپوتنیک، تصاویری از این نمایشگاه را ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر