03:02 16 ژوئن 2019
 • لکه بزرگ نارنجی رنگ در سطح مشتری
 • عکس فضایی جزیره گوآم
 • عکس فضایی « چشم فضا» با کمک تلسکوپ هابل
 • سطح مریخ در جایی به نام لوبو والیس
 • باقیمانده جسم جدید فضایی در نزدیک ترین کهکشان به زمین
 • عکس پل کریمه از ایستگاه بین المللی فضایی
 • دیسک غباری پیرامون ستاره جوان آی ام لوپی
 • یکی از بزرگترین کهکشنان های قابل دید از زمین
 • یکی از اولین عکس های رنگی سطح مریخ
 • سفینه باری فضایی اسپیس ایکس دراگون در زمان اتصال به ایستگاه بین المللی فضایی
 • مه لاگون که با کمک تلسکوپ هابل ثبت شده است
 • سطح مریخ
 • عکس شفق قطبی از ایستگاه بین المللی فضایی
 • سه سوراخ خورشیدی
 • کهکشان ان جی سی 5714 و ان جی سی 1787 با کمک تلسکوپ هابل
لکه بزرگ نارنجی رنگ در سطح مشتری.

اخبار فضایی بصورت عکس ارائه می شوند.

در گالری امروز ویژه اخبار فضایی، زیباترین عکس های فضایی تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر