23:31 16 ژانویه 2019
 • آلیسا کومارووا برنده کنکور زیبایی «دوشیزگان و بانوان روسیه 2018» در مسکو
 • شرکت کننده کنکور زیبایی «دوشیزگان و بانوان روسیه 2018» در مسکو
 • شرکت کنندگان کنکور زیبایی «دوشیزگان و بانوان روسیه 2018» در مسکو
 • شرکت کنندگان کنکور زیبایی «دوشیزگان و بانوان روسیه 2018» در مسکو
 • شرکت کنندگان کنکور زیبایی «دوشیزگان و بانوان روسیه 2018» در مسکو
 • شرکت کننده کنکور زیبایی «دوشیزگان و بانوان روسیه 2018» در مسکو
 • شرکت کنندگان کنکور زیبایی «دوشیزگان و بانوان روسیه 2018» در مسکو
 • شرکت کنندگان کنکور زیبایی «دوشیزگان و بانوان روسیه 2018» در مسکو
 • شرکت کنندگان کنکور زیبایی «دوشیزگان و بانوان روسیه 2018» در مسکو
 • شرکت کنندگان کنکور زیبایی «دوشیزگان و بانوان روسیه 2018» در مسکو
 • شرکت کننده کنکور زیبایی «دوشیزگان و بانوان روسیه 2018» در مسکو
 • شرکت کنندگان کنکور زیبایی «دوشیزگان و بانوان روسیه 2018» در مسکو
 • شرکت کننده کنکور زیبایی «دوشیزگان و بانوان روسیه 2018» در مسکو
 • والنتینا کالسنیکووا و آلیسا کومارووا برندگان کنکور زیبایی «دوشیزگان و بانوان روسیه 2018» در مسکو
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
آلیسا کومارووا برنده کنکور زیبایی «دوشیزگان و بانوان روسیه 2018» در مسکو .

والنتینا کالسنیکووا و آلیسا کومارووا برندگان کنکور زیبایی «دوشیزگان و بانوان روسیه 2018» در مسکو

در گالری امروز ویژه «کنکور زیبایی دوشیزگان و بانوان روسیه 2018» جالب ترین عکس ها معرفی می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر