05:32 19 مارس 2019
 • بازآفرینی چهره هومونالدی
 • قالب برای ریخته گری مجسمه دست بازآفرینی شده هومونالدی
 • مجسمه دست بازآفرینی شده هومونالدی که با چاپگر سه بعدی ساخته شده است
 • ظاهر انسان اولیه هومو نالدی
 • صحنه ای از فیلم کارتونهومونالدی: دیدار دو دنیا
 • دختربچه مراجعه کننده به نمایشگاه دست هومونالدی را نگاه می کند
 • جمجمه بازآفرینی شده انسان اولیه هومونالدی
 • نمایش روش های بازآفرینی ظاهر موجودات زنده با استفاده از استخوان های آنها
 • صحنه ای از فیلم کارتونهومونالدی: دیدار دو دنیا
© Sputnik / Sergey Pyatakov
بازآفرینی چهره هومونالدی

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر