16:43 15 نوامبر 2018
 • کاترین میدلتون، دوشس کمبریج و شاهزاده ویلیام و سومین فرزندشان در لندن
 • کاترین میدلتون و شاهزاده ویلیام،سومین فرزندشان را که پسر است به جمعی که در نزدیکی بیمارستان گرد آمده اند نشان می دهند
 • اعلام تولد فرزند پسر در خانواده سلطنتی
 • اعلامیه تولد فرزند پسر در خانواده سلطنتی
 • دوشس کمبریج با پسرش
 • شاهزاده ویلیام با دو فرزندش هنگام ورود به زایشگاه لندن
 • خبرنگاران در نزدیکی بیمارستان لندن
 • جمعی که برای دیدن دوشس میدلتون و سومین فرزندش در مقابل بیمارستان گرد آمده اند
 • دوشس کمبریج و شاهزاده ویلیام با سومین فرزندشان
 • جمعی که برای دیدن دوشس میدلتون در بیمارستان گرد آمده اند
 • اعلامیه تولد فرزند پسر در خانواده سلطنتی
 • سومین فرزند دوشس کمبریج و شاهزاده ویلیام
 • شاهزاده ویلیلم در نزدیکی خودرو
© REUTERS / Henry Nicholls
کاترین میدلتون، دوشس کمبریج و شاهزاده ویلیام و سومین فرزندشان در لندن.

کاترین میدلتون،دوشس کمبریج و شاهزاده ویلیام با سومین فرزند خود در مقابل خبرنگاران ظاهر شدند.

در گالری امروز عکس های جذابی از ظاهر شدن کاترین میدلتون، دوشس کمبریج و شاهزاده ویلیام و سومین فرزند آنها در مقابل خبرنگاران معرفی می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر