23:31 16 ژانویه 2019
  • بازدید کنندگان برای دیدن مسکو از پرارتفاع ترین مکان دید اروپا در مسکو که در طبقه 89 برج وستوک فدراتسیا از مجتمع تجاری مسکو سیتی واقع شده است، جمع شده اند،
  • بازدید کنندگان برای دیدن مسکو از پرارتفاع ترین مکان دید اروپا در مسکو که در طبقه 89 برج وستوک فدراتسیا از مجتمع تجاری مسکو سیتی واقع شده است، جمع شده اند،
  • نمایی که از طبقع 89 برج وستوک فدراتسیا دیده می شود.
  • بازدید کنندگان برای دیدن مسکو از پرارتفاع ترین مکان دید اروپا در مسکو که در طبقه 89 برج وستوک فدراتسیا از مجتمع تجاری مسکو سیتی واقع شده است، جمع شده اند،
  • بازدید کنندگان برای دیدن مسکو از پرارتفاع ترین مکان دید اروپا در مسکو که در طبقه 89 برج وستوک فدراتسیا از مجتمع تجاری مسکو سیتی واقع شده است، جمع شده اند،
  • بازدید کنندگان برای دیدن مسکو از پرارتفاع ترین مکان دید اروپا در مسکو که در طبقه 89 برج وستوک فدراتسیا از مجتمع تجاری مسکو سیتی واقع شده است، جمع شده اند،
  • بازدید کنندگان برای دیدن مسکو از پرارتفاع ترین مکان دید اروپا در مسکو که در طبقه 89 برج وستوک فدراتسیا از مجتمع تجاری مسکو سیتی واقع شده است، جمع شده اند،
  • بازدید کنندگان برای دیدن مسکو از پرارتفاع ترین مکان دید اروپا در مسکو که در طبقه 89 برج وستوک فدراتسیا از مجتمع تجاری مسکو سیتی واقع شده است، جمع شده اند،
  • بازدید کننده در طبقه 89 برج وستوک فدراتسیا از مجتمع تجاری مسکو سیتی از خود عکس سلفی می اندازد،
  • بازدید کنندگان برای دیدن مسکو از پرارتفاع ترین مکان دید اروپا در مسکو که در طبقه 89 برج وستوک فدراتسیا از مجتمع تجاری مسکو سیتی واقع شده است، جمع شده اند،
© Sputnik / Evgeny Biyatov
بازدید کنندگان برای دیدن مسکو از پرارتفاع ترین مکان دید اروپا در مسکو که در طبقه 89 "برج وستوک فدراتسیا" از مجتمع تجاری "مسکو سیتی" واقع شده است، جمع شده اند،

مکانی در طبقه 89 برج "وستوک فدراتسیا" از مجتمع تجاری "مسکو سیتی" در مسکو به روی عموم باز شد که پرارتفاع ترین مکان در اروپا است که مردم می توانند از فراز آن به اطراف نگاه کنند.

مکانی در طبقه 89 برج "وستوک فدراتسیا" از مجتمع تجاری "مسکو سیتی" در مسکو به روی عموم باز شد که پرارتفاع ترین مکان در اروپا است که مردم می توانند از فراز آن به اطراف نگاه کنند.

 

مرتبط:

در مسکو بلندترین سکوی بازدید در اروپا افتتاح می شود
آتش سوزی در بلندترین برج چوبی آسیا + فیلم
افتتاح بلندترین هتل جهان در دوبی+عکس
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر