08:57 17 ژانویه 2019
 • نثار گل به پای مجسمه رهبر کره شمالی در پیونگ یانگ در زمان جشن خورشید
 • میدان کیم ایل سونگ در پیونگ یانگ کره شمالی
 • رقص همگانی در زمان جشن خورشید در پیونگ یانگ کره شمالی
 • مجسمه کیم ایل سونگ و کیم جونگ اون در پیونگ یانگ
 • ساکنان کره شمالی در زمان جشن خورشید در پیونگ یانگ کره شمالی
 • ساکنان کره شمالی در زمان جشن خورشید در پیونگ یانگ کره شمالی
 • آتش بازی در زمان جشن خورشید در کره شمالی
 • نظامیان کره شمالی در مقابل مجسمه کیم ایل سونگ و کیم جونگ اون در پیونگ یانگ
 • رقص همگانی در زمان جشن خورشید در پیونگ یانگ کره شمالی
 • ساکنان کره شمالی در زمان جشن خورشید در پیونگ یانگ کره شمالی
 • ساکنان کره شمالی در زمان جشن خورشید در پیونگ یانگ کره شمالی
 • آتش بازی در زمان جشن خورشید در کره شمالی
© AFP 2018 / Ed Jones
نثار گل به پای مجسمه رهبر کره شمالی در پیونگ یانگ در زمان جشن خورشید .

جشن خورشید در کره شمالی برگزار شد.

در گالری امروز ویژه «جشن خورشید در کره شمالی» جالب ترین عکس ها مورد توجه شما قرار داده می شود.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر