01:09 24 ژانویه 2021
 • زنان از پشت دوربین از جانب چینی مرز کره شمالی و چین
 • گردشگران در مرز کره شمالی و چین خاک کره شمالی را تماشا می کنند
 • مردی سوار بر دوچرخه در خاک کره شمالی در مرز چین
 • پل بسته در روی روخانه یالو در مرز چین و کره شمالی
 • ساکنان محلی و نظامیان در خاک کره شمالی از پشت دوربین از مرز چین و کره شمالی
 • ماهیگیر کره شمالی در زیر پرچم چین در رودخانه یالو در مرز چین و کره شمالی
 • زن کره شمالی در شهر هیسان این کشور که عکسش از جانب چینی مرز کره شمالی و چین گرفته شده است
 • ساکنان کره شمالی در رودخانه یخ بسته یالو
 • برج دیده بانی کره شمالی از پشت دوربین عکاسی از جانب چینی مرز کره شمالی و چین
 • مرزبانان کره شمالی در شهر سینوئیجو این کشور در مرز چین
 • ساکنان کره شمالی در رودخانه یخ بسته یالو
 • گردشگران در کشتی تفریحی که از جانب مرز چین حرکت می کند
 • ساکنان کره شمالی از پشت دوربین از مرز چین
 • گردشگران در خاک چین در زمینه کره شمالی از همدیگر عکس می گیرند
 • ساکنان کره شمالی در رودخانه یخ بسته یالو
© REUTERS / Damir Sagolj
زنان از پشت دوربین از جانب چینی مرز کره شمالی و چین

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر