07:51 21 سپتامبر 2020
 • عکسی از کهکشان از مجموعه عکس های الگ آرتیمووف فضا نورد روسیه
 • مریخ
 • عکسی از کهکشان از مجموعه عکس های الگ آرتیمووف فضا نورد روسیه
 • کهکشان مرده
 • عکسی از کهکشان از مجموعه عکس های الگ آرتیمووف فضا نورد روسیه
 • فضانوردان
 • ژوپیتر
 • سایوز
 • عکسی از ناسا
 • عکسی از کهکشان از مجموعه عکس های الگ آرتیمووف فضا نورد روسیه
 • عکسی از کهکشان از مجموعه عکس های الگ آرتیمووف فضا نورد روسیه
 • ماه
 • عکسی از کهکشان از مجموعه عکس های الگ آرتیمووف فضا نورد روسیه
 • عکسی از کهکشان از مجموعه عکس های الگ آرتیمووف فضا نورد روسیه
عکسی از کهکشان از مجموعه عکس های الگ آرتیمووف فضا نورد روسیه

اسپوتنیک، زیباترین عکس های فضایی را در معرض دید شما قرار می دهد.

مرتبط:

حرکت عجیب همه کهکشان ها در کاینات
ایران، ناشناخته تر از کهکشان
ابرخوشه ای ناشناس ، کهکشان ما را قورت می دهد
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر