19:58 21 اوت 2019
  • ربات های پرستار و همبازی برای سالمندان در ژاپن
  • ربات های پرستار و همبازی برای سالمندان در ژاپن
  • مردی در حال بازی با ربات پدرش
  • ربات های پرستار و همبازی برای سالمندان در ژاپن
  • اجزاء ربات در خانه سالمندان در توکیو
  • ربات های پرستار و همبازی برای سالمندان در ژاپن
  • ربات ویژه برای کمک به راه رفتن در خانه سالمندان در توکیو
  • ربات های پرستار و همبازی برای سالمندان در ژاپن
  • ربات های پرستار و همبازی برای سالمندان در ژاپن
  • ربات های پرستار و همبازی برای سالمندان در ژاپن
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
ربات های پرستار و همبازی برای سالمندان در ژاپن.

در ژاپن ربات های پرستار برای مراقبت از سالمندان به بازار آمد.

در گالری گالری امروز به ربات های — پرستار برای مراقبت از سالمندان اختصاص دارد. جالب ترین عکس ها مورد توجه شما قرار داده می شود.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر