09:03 17 ژانویه 2019
 • نائیلا لاتیپووا بالرین تئاتر میخائیلوف در عکس پروژه «زیبایی متروی سن پیترزبورگ» روسیه
 • هنرمندان تئاتر «ماروشکا» در عکس پروژه «زیبایی متروی سن پیترزبورگ» روسیه
 • نقاش والری ایوانوف در عکس پروژه «زیبایی متروی سن پیترزبورگ» روسیه
 • بالرین های تئاتر میخائیلوف در عکس پروژه «زیبایی متروی سن پیترزبورگ» روسیه
 • وادیم کامینسکی، رهبر ارکستر و نوازنده ویلون در پروژه «زیبایی متروی سن پیترزبورگ» روسیه
 • بلوگر مد یانا پوسادسکایا در پروژه «زیبایی متروی سن پیترزبورگ» روسیه
 • آرتیست های تئاتر دولتی « ماروشکا» در پروژه «زیبایی متروی سن پیترزبورگ» روسیه
 • گروه « هترز» در پروژه «زیبایی متروی سن پیترزبورگ» روسیه
 • عکسی در ایستگاه « بالتیسکایا» در پروژه «زیبایی متروی سن پیترزبورگ» روسیه
 • بلوگر والری سوکولوف در پروژه «زیبایی متروی سن پیترزبورگ» روسیه
 • نادژدا کوزمینا آرتیست تئاتر مارینسکی در پروژه «زیبایی متروی سن پیترزبورگ» روسیه
 • اعضای تیم کرلینگ روسیه در ایستگاه « مژدونارودنایا» در پروژه «زیبایی متروی سن پیترزبورگ» روسیه
 • بالرین های تئاتر میخائیلوف در عکس پروژه «زیبایی متروی سن پیترزبورگ» روسیه
نائیلا لاتیپووا بالرین تئاتر میخائیلوف در س پروژه «زیبایی متروی سن پیترزبورگ» روسیه.

متروی روسیه فرارسیدن بهار را به همه مسافران تبریک می گوید و پروژه جدید «زیبایی متروی سن پیترزبورگ» را به آنها هدیه می کند

متروی روسیه فرارسیدن بهار را به همه مسافران تبریک می گوید و پروژه جدید «زیبایی متروی سن پیترزبورگ» را به آنها هدیه می کند. در گالری امروز ویژه این پروژه، جالب ترین عکس ها معرفی می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر