04:43 21 مارس 2019
 • پوتین رای داد
 • انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال 2018
 • انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال 2018
 • انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال 2018
 • انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال 2018
 • سوراکین نامزده انتخابات
 • انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال 2018
 • سابچاک
 • انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال 2018
 • انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال 2018
 • انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال 2018
 • تیتوف
 • انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال 2018
 • انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال 2018
 • انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال 2018
© Sputnik / Sergey Guneev
پوتین رای داد

اسپوتنیک توجه شما را به عکس های منتخب از روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 2018 روسیه دعوت می کند.

مرتبط:

پوتين با کسب 73.11 درصد آرا، قاطعانه پيشتاز انتخابات است
شمارش اولیه آراء انتخابات ریاست جمهوری روسیه: پوتین با 71.97 رای در صدر است
نظر سنجی ها: پوتین با 76.3 درصد برنده انتخابات خواهد شد
ژرار دوپاردیو برای انتخابات ریاست جمهوری روسیه از پاریس رای داد+ عکس
حملات اینترنتی به سایت کمیسیون مرکزی انتخابات فدراسیون روسیه
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر