00:47 15 دسامبر 2018
 • پرنده جغد برفی، عکاس مارکوس وارسوا، فینالیست کنکور عکاس پرندگان سال 2018 در فهرست عکاسان
 • پرندگان، عکاس کریس سوئیت، فینالیست کنکور عکاس پرندگان سال 2018 در فهرست عکاسان
 • شکار ماهی با پرنده، عکاس ماریو سانچز، فینالیست کنکور عکاس پرندگان سال 2018 در فهرست عکاسان
 • پلیکان ها، عکاس جون سیگسون، فینالیست کنکور عکاس پرندگان سال 2018 در فهرست عکاسان
 • پرنده، عکاس پطر بامبائوسک، فینالیست کنکور عکاس پرندگان سال 2018 در فهرست عکاسان
 • پرندگان مهاجر، عکاس ماریو سوآرس، فینالیست کنکور عکاس پرندگان سال 2018 در فهرست عکاسان
 • پرنده شمال، عکاس پطر بامبائوسک، فینالیست کنکور عکاس پرندگان سال 2018 در فهرست عکاسان
 • آشیانه گنجشک، عکاس جئورجینا استیتلر، فینالیست کنکور عکاس پرندگان سال 2018 در فهرست عکاسان
 • پارک ملی آفریقای جنوبی، عکاس ادموند آیلمر، فینالیست کنکور عکاس پرندگان سال 2018 در فهرست عکاسان
 • دو قوی سفید، عکاس آنتی سیپونن، فینالیست کنکور عکاس پرندگان سال 2018 در فهرست عکاسان
 • پرنده تنها، عکاس بنسه ماته از مجارستان، فینالیست کنکور عکاس پرندگان سال 2018 در فهرست عکاسان
 • پرندگان خاکستری، عکاس بنسه ماته از مجارستان، فینالیست کنکور عکاس پرندگان سال 2018 در فهرست عکاسان
 • عقاب دریایی، عکاس گلادیس کلیپ، فینالیست کنکور عکاس پرندگان سال 2018 در فهرست عکاسان
 • لاشخور، عکاس کلینت رالف، فینالیست کنکور عکاس پرندگان سال 2018 در فهرست عکاسان
 • پرنده جغد بزرگ خاکستری، عکاس جان لانستین، فینالیست کنکور عکاس پرندگان سال 2018 در فهرست عکاسان
 • پرنده سالامانکا، عکاس ماریو سه آ، فینالیست کنکور عکاس پرندگان سال 2018 در فهرست عکاسان
 • پرنده توکو توکان، عکاس پطر بامبائوسک، فینالیست کنکور عکاس پرندگان سال 2018 در فهرست عکاسان
 • عقاب دم سفید، عکاس بن هال، فینالیست کنکور عکاس پرندگان سال 2018 در فهرست عکاسان
 • غاز کانادایی، عکاس رناتو گرانیری، فینالیست کنکور عکاس پرندگان سال 2018 در فهرست عکاسان
 • لاشخور، عکاس پدرو کربس، فینالیست کنکور عکاس پرندگان سال 2018 در فهرست عکاسان
 • پرنده شمال، عکاس جنین لی، فینالیست کنکور عکاس پرندگان سال 2018 در فهرست عکاسان
 • اردک، عکاس جس فیندلی از کانادا، فینالیست کنکور عکاس پرندگان سال 2018 در فهرست عکاسان
پرنده جغد برفی، عکاس مارکوس وارسوا، فینالیست کنکور عکاس پرندگان سال 2018 در فهرست عکاسان.

فینالیست های کنکور عکاس پرندگان-2018 مشخص شدند.

در گالری امروز ویژه عکاس پرندگان، جالب ترین عکس ها مورد توجه قرار می گیرند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر