• یکی از شرکت کنندگان مسابقه ی منطقه ای سالانه ملکه زیبایی بوریاتی دانگینا 2018 در چیتا
 • شرکت کنندگان مسابقه ی منطقه ای سالانه ملکه زیبایی بوریاتی دانگینا 2018 در چیتا
 • شرکت کنندگان مسابقه ی منطقه ای سالانه ملکه زیبایی بوریاتی دانگینا 2018 در چیتا
 • برنده مسابقه ی منطقه ای سالانه ملکه زیبایی بوریاتی دانگینا 2018 سوتلانا دارمایوا
 • شرکت کنندگان مسابقه ی منطقه ای سالانه ملکه زیبایی بوریاتی دانگینا 2018 در چیتا
 • شرکت کنندگان مسابقه ی منطقه ای سالانه ملکه زیبایی بوریاتی دانگینا 2018 در چیتا
 • شرکت کنندگان مسابقه ی منطقه ای سالانه ملکه زیبایی بوریاتی دانگینا 2018 در چیتا
 • یکی از شرکت کنندگان مسابقه ی منطقه ای سالانه ملکه زیبایی بوریاتی دانگینا 2018 در چیتا
© Sputnik / Evgeny Yepanchintsev
یکی از شرکت کنندگان مسابقه ی منطقه ای سالانه ملکه زیبایی بوریاتی " دانگینا 2018" در چیتا

مسابقه "ملکه زیبایی دانگینا 2018" در زابایکال روسیه

از شما دعوت می کنیم تا عکس هایی از این مسابقه را در بخش عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر