• ماکسیم سورایکین، از حزب «کمونیست های روسیه» نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه
 • ماکسیم سورایکین، از حزب «کمونیست های روسیه» نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه در میدان سرخ مسکو روبروی مقبره لنین
 • ماکسیم سورایکین، از حزب «کمونیست های روسیه» نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه
 • ماکسیم سورایکین، از حزب «کمونیست های روسیه» نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه در اوستیای جنوبی
 • ماکسیم سورایکین، از حزب «کمونیست های روسیه» نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه
 • ماکسیم سورایکین، از حزب «کمونیست های روسیه» نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه
 • ماکسیم سورایکین، از حزب «کمونیست های روسیه» نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه
 • ماکسیم سورایکین، از حزب «کمونیست های روسیه» نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه
 • ماکسیم سورایکین، از حزب «کمونیست های روسیه» نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه
 • ماکسیم سورایکین، از حزب «کمونیست های روسیه» نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه
 • ماکسیم سورایکین، از حزب «کمونیست های روسیه» نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه
 • ماکسیم سورایکین، از حزب «کمونیست های روسیه» نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه
© Sputnik / Vitaliy Belousov
ماکسیم سورایکین، از حزب «کمونیست های روسیه» نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه.

ماکسیم سورایکین، نامزد در انتخابات ریاست جمهوری روسیه معرفی می شود.

در گالری امروز ماکسیم سورایکین، نامزد در انتخابات ریاست جمهوری روسیه معرفی می شود.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر