00:45 24 ژانویه 2021
  • سربازان در تمرینات زنده ماندن در جنگل ها در جریان رزمایش نظامی در تایلند
  • سربازان در تمرینات زنده ماندن در جنگل ها در جریان رزمایش نظامی در تایلند
  • سربازان در نمرینات دروس زنده ماندن در جنگل ها در جریان رزمایش نظامی در تایلند
  • کبرا در تمرینات زنده ماندن در جنگل ها در جریان رزمایش نظامی در تایلند
  • سرباز آمریکایی در حال نوشیدن خون کبرا در تمرینات زنده ماندن در جنگل ها در جریان رزمایش نظامی در تایلند
  • سربازان در تمرینات زنده ماندن در جنگل ها در جریان رزمایش نظامی در تایلند
  • سربازان در تمرینات زنده ماندن در جنگل ها در جریان رزمایش نظامی در تایلند
  • مار کبرا در تمرینات زنده ماندن در جنگل ها در جریان رزمایش نظامی در تایلند
© REUTERS / Athit Perawongmetha
سربازان در تمرینات زنده ماندن در جنگل ها در جریان رزمایش نظامی در تایلند.

سربازان دروس زنده ماندن در جنگل ها را در رزمایش نظامی در تایلند یاد گرفتند.

در گالری امروز ویژه رزمایش « کبرای طلایی-2018» د رتایلند، جالب ترین عکس های مورد توجه شما قرار داده می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر