03:38 24 مارس 2019
 • سامانه «اسکندر -ام» با موشک های بالدار ار-500 در کراسنودار روسیه
 • نظامیان در زمان تمرین سامانه «اسکندر -ام» با موشک های بالدار ار-500 در کراسنودار روسیه
 • سامانه «اسکندر -ام» با موشک های بالدار ار-500 در کراسنودار روسیه
 • سامانه «اسکندر -ام» با موشک های بالدار ار-500 در کراسنودار روسیه
 • سامانه «اسکندر -ام» با موشک های بالدار ار-500 در کراسنودار روسیه
 • سامانه «اسکندر -ام» با موشک های بالدار ار-500 در کراسنودار روسیه
 • سامانه «اسکندر -ام» با موشک های بالدار ار-500 در کراسنودار روسیه
 • سامانه «اسکندر -ام» با موشک های بالدار ار-500 در کراسنودار روسیه
 • سامانه «اسکندر -ام» با موشک های بالدار ار-500 در کراسنودار روسیه
 • سامانه «اسکندر -ام» با موشک های بالدار ار-500 در کراسنودار روسیه
 • سامانه «اسکندر -ام» با موشک های بالدار ار-500 در کراسنودار روسیه
 • سامانه «اسکندر -ام» با موشک های بالدار ار-500 در کراسنودار روسیه
© Sputnik / Vitaliy Timkiv
سامانه «اسکندر -ام» با موشک های بالدار ار-500 در کراسنودار روسیه.

تمرین محاسبات سامانه موشکی «اسکندر-ام» در کراسنودار روسیه انجام شد.

در گالری امروز ویژه تمرین محاسبات سامانه موشکی «اسکندر-ام» جالبترین عکس ها معرفی می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر