01:54 24 مارس 2019
  • جشن وداع با زمستان «ماسلنیتسا» در روسیه
  • جشن وداع با زمستان «ماسلنیتسا» در روسیه
  • جشن وداع با زمستان «ماسلنیتسا» در روسیه
  • شرکت کنندگان جشن وداع با زمستان « ماسلنیتسا» در روسیه
  • شرکت کننده جشن وداع با زمستان « ماسلنیتسا» در روسیه در حال خوردن پنکیک
  • شرکت کننده جشن وداع با زمستان « ماسلنیتسا» در روسیه
  • شرکت کنندگان جشن وداع با زمستان « ماسلنیتسا» در روسیه
  • شرکت کنندگان جشن وداع با زمستان « ماسلنیتسا» در روسیه
  • شرکت کنندگان جشن وداع با زمستان « ماسلنیتسا» در روسیه
© Sputnik / Ilya Pitalev
جشن وداع با زمستان «ماسلنیتسا» در روسیه جریان دارد.

جشن وداع با زمستان «ماسلنیتسا» در روسیه جریان دارد.

در گالری امروز ویژه جشن «ماسلنیتسا» جالب ترین عکس ها مورد توجه شما قرار داده می شود.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر