01:47 24 مارس 2019
 • تکه هایی از هواپیمای آن-148 ( آنتونوف-148) که در حومه مسکو سقوط کرد
 • امدادگران در محل سقوط هواپیمای آن-148 ( آنتونوف-148) در حومه مسکو
 • خویشاوندان و دوستان مسافران هواپیمای آن-148 ( آنتونوف-148) که در حومه مسکو سقوط کرد
 • امدادگران در محل سقوط هواپیمای آن-148 ( آنتونوف-148) در حومه مسکو
 • امدادگران در محل سقوط هواپیمای آن-148 ( آنتونوف-148) در حومه مسکو
 • تکه هایی از هواپیمای آن-148 ( آنتونوف-148) که در حومه مسکو سقوط کرد
 • امدادگران در محل سقوط هواپیمای آن-148 ( آنتونوف-148) در حومه مسکو
 • تکه هایی از هواپیمای آن-148 ( آنتونوف-148) که در حومه مسکو سقوط کرد
 • امدادگران در محل سقوط هواپیمای آن-148 ( آنتونوف-148) در حومه مسکو
 • امدادگران در محل سقوط هواپیمای آن-148 ( آنتونوف-148) در حومه مسکو
 • تکه هایی از هواپیمای آن-148 ( آنتونوف-148) که در حومه مسکو سقوط کرد
 • خویشاوندان و دوستان مسافران هواپیمای آن-148 ( آنتونوف-148) که در حومه مسکو سقوط کرد
 • مسافر در فرودگاه « دامددوا» مسکو
© REUTERS / Sergei Karpukhin
تکه هایی از هواپیمای آن-148 ( آنتونوف-148) که در حومه مسکو سقوط کرد.

سانحه هوایی که در حومه مسکو رخ داد.

در گالری امروز عکس هایی از سانحه هوایی که در حومه مسکو رخ داد مورد توجه شما قرار داده می شود.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر