15:08 18 ژانویه 2019
 • پرچم ها و اشیای دارای نمادهای گردان های مدافع خلق کردها در یک کارگاه دوزندگی در شهر عفرین سوریه
 • پناهجویان از منطقه جندریس در روستای خالتان کانتون عفرین سوریه
 • روستای کرد نشین خالتان در کانتون عفرین که 10 هزار نفر پناهجو از منطقه جندریس در آنجا به سر می برند
 • پناهجویان از منطقه جندریس در روستای خالتان کانتون عفرین سوریه
 • خیابانی در شهر عفرین سوریه
 • منظره شهر عفرین سوریه از راه ورود به این شهر از حومه غربی
 • مردان در کنار مغازه ای در شهر عفرین سوریه
 • پناهجویان کرد از غارهای کانتون عفرین به عنوان پناهگاهی در مقابل حملات هوایی و توپخانه ای ترکیه استفاده می کنند.
 • پرچم ها و اشیای دارای نمادهای گردان های مدافع خلق کردها در یک کارگاه دوزندگی در شهر عفرین سوریه
 • میدان مرکزی شهر عفرین سوریه
 • پناهجویان از منطقه جندریس در روستای خالتان کانتون عفرین سوریه
 • پرچم گردان های مدافع خلق کردها در خیابان مرکزی شهر عفرین سوریه
© Sputnik / Mikhail Alaeddin
پرچم ها و اشیای دارای نمادهای گردان های مدافع خلق کردها در یک کارگاه دوزندگی در شهر عفرین سوریه

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر