• خیابانی بین مسجدها در شهر تاریخی قاهره
 • پل ۶ اکتبر در قاهره
 • توریست ها در حال عکاسی در کنار اهرام جیزه در قاهره
 • تزئینات داخلی مسجد سلطان حسن در قاهره
 • رود نیل در قاهره
 • ابوالهول و اهرام جیزه، قاهره
 • کودکان مشغول بازی در کوچه های قاهره
 • مسجدی در شهر تاریخی قاهره
 • مسجد کسرالنیل در قاهره
 • کودکان در کنار اهرام جیزه در قاهره فوتبال بازی می کنند
 • شترها در خیابانی در قاهره
 • در حیاط مسجد سلطان حسن در قاهره
 • هرم منقرع از اهرام جیزه در قاهره
 • کودکان در ساحل قاهره عکس می گیرند
© Sputnik / Fayed El-Geziry
خیابانی بین مسجدها در شهر تاریخی قاهره

تصاویری زیبا از قاهره -پایتخت مصر

توجه شما را به دیدن این تصاویر زیبا در بخش عکس اسپوتنیک جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر