16:56 22 اکتبر 2019
 • دختری با گوشی در کنار یک ساختمان چوبی قدیمی و تاریخی در مرکز شهر ایرکوتسک
 • ساکنان ایرکوتسک در هوای سرد در یکی محلات این شهر
 • فروش منسوجات بافته شده با پشم بز در بازار مرکزی ایرکوتسک
 • عابری به همراه سگش و مه بر فراز رودخانه انگارا در یک روز سرد در شهر ایرکوتسک
 • کارگر شهرداری مشغول برف روبی در یکی از محلات ایرکوتسک
 • قفل های یادگاری عاشقان در روی نرده های ساحل رودخانه آنگارا در یک روز سرد در شهر ایرکوتسک
 • مه در ساحل رودخانه آنگارا در یک روز سرد در شهر ایرکوتسک
 • برف در حیاط یک خانه چوبی قدیمی در مرکز شهر ایرکوتسک
 • پل معلق در روی رودخانه آنگارا در یک روز سرد در شهر ایرکوتسک
 • تراموای در میدان ایستگاه راه آهن شهر ایرکوتسک
 • پنجره یک ساختمان چوبی قدیمی و تاریخی در مرکز شهر ایرکوتسک
 • مه در ساحل رودخانه آنگارا در یک روز سرد در شهر ایرکوتسک
 • یک ساختمان چوبی قدیمی و تاریخی در مرکز شهر ایرکوتسک
 • یک خانه چوبی و پیام تجاری در روی تراموای شهری ایرکوتسک
 • کارگر شهرداری در ساحل پوشیده از برف رودخانه آنگارا در شهر ایرکوتسک
© Sputnik / Maria Plotnikova
دختری با گوشی در کنار یک ساختمان چوبی قدیمی و تاریخی در مرکز شهر ایرکوتسک

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر