13:04 26 ژانویه 2020
 • شرکت کننده دوچرخه سواری بابا نوئل ها در سن پیترزبورگ روسیه
 • شرکت کننده دوچرخه سواری بابا نوئل ها در سن پیترزبورگ روسیه
 • شرکت کنندگان دوچرخه سواری بابا نوئل ها در سن پیترزبورگ روسیه
 • شرکت کنندگان دوچرخه سواری بابا نوئل ها در سن پیترزبورگ روسیه
 • شرکت کننده دوچرخه سواری بابا نوئل ها در سن پیترزبورگ روسیه
 • شرکت کنندگان دوچرخه سواری بابا نوئل ها در سن پیترزبورگ روسیه
 • شرکت کننده دوچرخه سواری بابا نوئل ها در سن پیترزبورگروسیه
 • شرکت کننده دوچرخه سواری بابا نوئل ها در سن پیترزبورگ روسیه
 • شرکت کنندگان دوچرخه سواری بابا نوئل ها در سن پیترزبورگ روسیه
 • شرکت کننده دوچرخه سواری بابا نوئل ها در سنپیترزبورگ روسیه
 • شرکت کننده دوچرخه سواری بابا نوئل ها در سن پیترزبورگ روسیه
 • شرکت کنندگان دوچرخه سواری بابا نوئل ها در سن پیترزبورگ روسیه
© Sputnik / Alexei Danichev
شرکت کننده دوچرخه سواری بابا نوئل ها در سن پیترزبورگ روسیه.

راهپیمایی با دوچرخه بابانوئل ها در سن پترزبورگ برگزار شد.

در گالری امروز ویژه راهپیمایی بابا نوئل ها در سن پترزبورگ، جالب ترین عکس ها  معرفی می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر