18:46 19 اوت 2018
 • میدان سرخ در مسکو ۱۸۹۶
 • میدان سرخ در مسکو ۲۰۱۵
 • خیابان تورسکی در مسکو ۱۹۱۴
 • خیابان تورسکی در مسکو ۲۰۱۷
 • منظره ی رودخانه یاوزا با پل رویش در مسکو سال های ۸۰ قرن ۱۹
 • منظره ی رودخانه یاوزا با پل رویش در مسکو سال ۲۰۱۶
 • خیابان آربات در مسکو ۱۸۸۸
 • عابران در خیابان آربات در مسکو سال ۲۰۱۶
 • ساختمان تئاتر بالشوی در مسکو ۱۹۱۸
 • تئاتر بالشوی در مسکو ۲۰۱۷
 • میدان لوبیانسکی در مسکو ۱۸۹۹
 • ساختمان سازمان امنیت فدرال در میدان لوبیانسکی در مسکو ۲۰۱۷
 • تراموای مسکو ۱۹۲۵
 • تراموای در میدان تورسکی در مسکو ۲۰۱۷
 • پل بارادینسکی در مسکو ۱۹۲۵
 • پل بارادینسکی در مسکو ۲۰۱۶
© Sputnik /
میدان سرخ در مسکو ۱۸۹۶

مسکو در ۱۰۰ سال پیش و اکنون

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر