04:59 19 ژانویه 2018
  عکس

  مسکو در ۱۰۰ سال پیش و اکنون

  دریافت لینک کوتاه
  0 142
  • میدان سرخ در مسکو ۱۸۹۶
  • میدان سرخ در مسکو ۲۰۱۵
  • خیابان تورسکی در مسکو ۱۹۱۴
  • خیابان تورسکی در مسکو ۲۰۱۷
  • منظره ی رودخانه یاوزا با پل رویش در مسکو سال های ۸۰ قرن ۱۹
  • منظره ی رودخانه یاوزا با پل رویش در مسکو سال ۲۰۱۶
  • خیابان آربات در مسکو ۱۸۸۸
  • عابران در خیابان آربات در مسکو سال ۲۰۱۶
  • ساختمان تئاتر بالشوی در مسکو ۱۹۱۸
  • تئاتر بالشوی در مسکو ۲۰۱۷
  • میدان لوبیانسکی در مسکو ۱۸۹۹
  • ساختمان سازمان امنیت فدرال در میدان لوبیانسکی در مسکو ۲۰۱۷
  • تراموای مسکو ۱۹۲۵
  • تراموای در میدان تورسکی در مسکو ۲۰۱۷
  • پل بارادینسکی در مسکو ۱۹۲۵
  • پل بارادینسکی در مسکو ۲۰۱۶
  © Sputnik/
  میدان سرخ در مسکو ۱۸۹۶

  مسکو در ۱۰۰ سال پیش و اکنون

  مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
  کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

  عکس های دیگر