15:39 17 اوت 2018
  • نمای شهر کویت
  • نمای شهر کویت
  • ساکنان محلی در کنار ساحل کویت
  • یکی از ساختمانهای کویت
  • قایقها در ساحل شهر کویت
  • مسجد جامع کویت
  • نمای شهر کویت
  • کاخ در شهر کویت
  • بازار ماهی فروشهای کویت
  • برج های شهر کویت است.
© Sputnik / Pavel Gerasimov
نمای شهر کویت

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر