02:52 21 فوریه 2019
  • یکی از رزمندگان مسلح حوثی در صنعا پایتخت یمن
  • درگیری بین حوثی ها و طرفداران علی عبدالله صالح، رئیس جمهور سابق یمن
  • حوثی ها در کنار تانک در صنعا
  • ساکنان صنعا در مغازه آسیب دیده در نزدیکی خانه علی عبدالله صالح، رئیس جمهور سابق یمن
  • شبه نظانیان حوثی در پاسگاه گشت در مرکز صنعا
  • شبه نظانیان حوثی در وانت در صنعا
  • اطفای حریق در نزدیکی خانه علی عبدالله صالح، رئیس جمهور سابق یمن
  • یکی از رزمندگان حوثی روبروی خانه علی عبدالله صالح، رئیس جمهور سابق یمن
  • کارگری در حال انداختن جعبه هایی از مغازه آسیب دیده در نزدیکی خانه علی عبدالله صالح، رئیس جمهور سابق یمن
© REUTERS / Khaled Abdullah
یکی از رزمندگان مسلح حوثی در صنعا پایتخت یمن.

عکس هایی از حوادث یمن معرفی می شوند

در گالری عکس امروز ویژه «حوادث یمن» مجموعه عکس هایی مورد توجه قرار می دهیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر