23:27 18 ژانویه 2019
  • حرم گرانیتی ایمز در منطقه بوفورد در آمریکا
  • شهر مونوی در آمریکا
  • شهر کیس در نیوزلند
  • شهر روشفورشات در فرانسه
  • کارخانه روغن در شرق بونانزی در آمریکا
  • شهر اویل اسپرینک در آمریکا
  • شهر شارترویل در مرز آمریکا و کانادا
© AP Photo / Laramie Boomerang, Andy Carpenean
حرم گرانیتی ایمز در منطقه بوفورد در آمریکا

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر