19:40 19 ژانویه 2019
 • رزمایش سازمان پیمان امنیت جمعی در تاجیکستان
 • رزمایش سازمان پیمان امنیت جمعی در تاجیکستان
 • رزمایش سازمان پیمان امنیت جمعی در تاجیکستان
 • رزمایش سازمان پیمان امنیت جمعی در تاجیکستان
 • رزمایش سازمان پیمان امنیت جمعی در تاجیکستان
 • سربازان روسی در مراسم افتتاحیه رزمایش مشترک ضد تروریستی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در میدان نظامی «حرب میدان» تاجیکستان
 • مانورهای مشترک ضد تروریستی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در میدان نظامی «حرب میدان» تاجیکستان
 • سربازان در رزمایش مشترک ضد تروریستی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در میدان نظامی «حرب میدان» تاجیکستان
 • سربازان در مراسم افتتاحیه رزمایش مشترک ضد تروریستی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در میدان نظامی «حرب میدان» تاجیکستان
 • رزمایش مشترک ضد تروریستی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در میدان نظامی «حرب میدان» تاجیکستان
 • خدمه بالگرد در رزمایش مشترک ضد تروریستی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در میدان نظامی «حرب میدان» تاجیکستان
 • سربازان در رزمایش مشترک ضد تروریستی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در میدان نظامی «حرب میدان» تاجیکستان
 • سربازان بلاروسی درمراسم افتتاحیه رزمایش مشترک ضد تروریستی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در میدان نظامی «حرب میدان» تاجیکستان
 • خدمه بالگرد در رزمایش مشترک ضد تروریستی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در میدان نظامی «حرب میدان» تاجیکستان
 • رزمایش مشترک ضد تروریستی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در میدان نظامی «حرب میدان» تاجیکستان
© Sputnik / Alexey Kudenko
رزمایش سازمان پیمان امنیت جمعی در تاجیکستان

رزمایش سازمان پیمان امنیت جمعی در تاجیکستان

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر