21:15 21 نوامبر 2017
  عکس

  هفته مد لباس عروس در پاکستان

  دریافت لینک کوتاه
  0 2310100
  • مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح مد شازیا و سحر در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
  • مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح مد احمد سلطان در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
  • مدل در حال نمایش کلکسیون طراح مد زوریا در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
  • مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح مد زوریا در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
  • مدل در حال نمایش کلکسیون طراح مد نومی انصاری در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
  • مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح مد مهگل در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
  • مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح مد واسیم خان در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
  • طراح مد احمد سلطان در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
  • مدل در حال نمایش کلکسیون طراح مد علی هشان در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
  • مدل در حال نمایش کلکسیون طراح مد زوریا در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
  • مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح مد فهاد حسین در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
  • مدل در حال نمایش کلکسیون طراح مد علی هشان در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
  • مدل در حال نمایش کلکسیون طراح مد فیاض ساقلین در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
  • مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح مد شامسا هشوانی در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
  • مدل در حال نمایش کلکسیون طراح مد واسیم خان در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
  © AFP 2017/ Arif Ali
  مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح مد شازیا و سحر در هفته مد لباس عروسی در پاکستان

  هفته مد لباس عروس در پاکستان

  مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
  کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

  عکس های دیگر