09:10 16 ژوئیه 2018
 • مدل حلیمه آدن هنگام عکاسی در هفته مد نیویورک
 • مدل حلیمه آدن در هفته مد نیویورک
 • مدل حلیمه آدن هنگام عکاسی در هفته مد نیویورک
 • مدل حلیمه آدن در مراسم BoF 500 Gala در هفته ی مد نیویورک
 • اولین مدل با حجاب ، پناهنده حلیمه آدن هنگام عکاسی در نیویورک، آمریکا
 • اولین مدل با حجاب حلیمه آدن هنگام عکاسی در نیویورک ، آمریکا
 • اولین مدل با حجاب حلیمه آدن هنگام عکاسی در نیویورک ، آمریکا
 • اولین مدل با حجاب حلیمه آدن هنگام عکاسی در نیویورک ، آمریکا
 • مدل حلیمه آدن هنگام عکاسی در هفته مد نیویورک
 • اولین مدل با حجاب حلیمه آدن هنگام عکاسی در نیویورک ، آمریکا
© REUTERS / Brendan McDermid
مدل حلیمه آدن هنگام عکاسی در هفته مد نیویورک

حلیمه آدن-مدلی با پوشش اسلامی

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر