02:49 22 نوامبر 2017
  عکس

  استراحت در دریاچه های نمک منطقه آلتای

  دریافت لینک کوتاه
  0 109730
  • دریاچه ی نمکی-کوهستانی مالینوف واقع در منطقه میخایلوف آلتای
  • گردشگران در دریاچه ی نمکی-کوهستانی مالینوف واقع در منطقه میخایلوف آلتای
  • دریاچه ی نمکی-کوهستانی مالینوف واقع در منطقه میخایلوف آلتای
  • گردشگری در دریاچه ی نمکی-کوهستانی مالینوف واقع در منطقه میخایلوف آلتای
  • گردشگران در دریاچه ی نمکی-کوهستانی مالینوف واقع در منطقه میخایلوف آلتای
  • بخش راه آهن کنار دریاچه نمک بورلینسکی در منطقه ی اسلاوگورود آلتای ، جایی که استخراج صنعتی نمک انجام می شود
  • گردشگری در دریاچه ی نمکی-کوهستانی مالینوف واقع در منطقه میخایلوف آلتای
  • گردشگری در لجن های طبیعی دریاچه ی نمکی-کوهستانی مالینوف واقع در منطقه میخایلوف آلتای
  • استراحت در دریاچه های نمک منطقه آلتای
  • گردشگران در دریاچه ی نمکی-کوهستانی مالینوف واقع در منطقه میخایلوف آلتای
  • دریاچه ی نمکی-کوهستانی مالینوف واقع در منطقه میخایلوف آلتای
  • گردشگران در دریاچه نمک بورلینسکی در منطقه ی اسلاوگورود آلتای
  • بخش راه آهن کنار دریاچه نمک بورلینسکی در منطقه ی اسلاوگورود آلتای ، جایی که استخراج صنعتی نمک انجام می شود
  © Sputnik/ Alexandr Kryazhev
  دریاچه ی نمکی-کوهستانی " مالینوف" واقع در منطقه میخایلوف آلتای

  استراحت در دریاچه های نمک منطقه آلتای

  مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
  کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

  عکس های دیگر