04:56 21 نوامبر 2018
 • دریاچه ی نمکی-کوهستانی مالینوف واقع در منطقه میخایلوف آلتای
 • گردشگران در دریاچه ی نمکی-کوهستانی مالینوف واقع در منطقه میخایلوف آلتای
 • دریاچه ی نمکی-کوهستانی مالینوف واقع در منطقه میخایلوف آلتای
 • گردشگری در دریاچه ی نمکی-کوهستانی مالینوف واقع در منطقه میخایلوف آلتای
 • گردشگران در دریاچه ی نمکی-کوهستانی مالینوف واقع در منطقه میخایلوف آلتای
 • بخش راه آهن کنار دریاچه نمک بورلینسکی در منطقه ی اسلاوگورود آلتای ، جایی که استخراج صنعتی نمک انجام می شود
 • گردشگری در دریاچه ی نمکی-کوهستانی مالینوف واقع در منطقه میخایلوف آلتای
 • گردشگری در لجن های طبیعی دریاچه ی نمکی-کوهستانی مالینوف واقع در منطقه میخایلوف آلتای
 • استراحت در دریاچه های نمک منطقه آلتای
 • گردشگران در دریاچه ی نمکی-کوهستانی مالینوف واقع در منطقه میخایلوف آلتای
 • دریاچه ی نمکی-کوهستانی مالینوف واقع در منطقه میخایلوف آلتای
 • گردشگران در دریاچه نمک بورلینسکی در منطقه ی اسلاوگورود آلتای
 • بخش راه آهن کنار دریاچه نمک بورلینسکی در منطقه ی اسلاوگورود آلتای ، جایی که استخراج صنعتی نمک انجام می شود
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
دریاچه ی نمکی-کوهستانی " مالینوف" واقع در منطقه میخایلوف آلتای

استراحت در دریاچه های نمک منطقه آلتای

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر