16:35 21 آوریل 2019
 • بازدیدکننده ی نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷» در استان مسکو
 • افتتاحیه نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
 • آماده سازی برای افتتاحیه نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷» در استان مسکو
 • ماشین نظامی «کا ۱۷ بومرنگ» هنگام نمایش نمونه های جدید و پیشرفته تسلیحات در نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
 • معرفی طراحی جدید کارخانه ی «کالاشنیکوف» در چارچوب نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
 • نمایش نمونه های جدید و پیشرفته تسلیحات در نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
 • غرفه خبرگزاری «راسیا سگودنیا» در نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷» در استان مسکو
 • نمایش پویای شبانه نمونه های جدید و پیشرفته تسلیحات در نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
 • نمونه دستگاه تمرینی تاکتیکی «هدف کنترل رادیویی متحرک» در نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷» در استان مسکو
 • تفنگ تک تیرانداز مدرن شده اس بی ۹۸ در نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
 • افتتاحیه نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
 • اتومبیل اورال هنگام نمایش در نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
 • سیستم یکپارچه جامع تسلیحات الکترونیکی برای زیردریایی های بدون سرنشین در نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
 • افتتاحیه نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
 • سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه درنمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
 • مجموعه موشکی عملیاتی-تاکتیکی هنگام نمایش درنمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
 • آتش بازی درنمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
 • مجموعه ی قابل حمل نظارت و کنترل از راه دور «گرانات۲» درنمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
 • اتاق اتومبیل زرهی «بوران»نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
 • تانک پل هنگام نمایش درنمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
 • برف رو ارتشی А1نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
 • افتتاحیه نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
 • افتتاحیه نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
 • افتتاحیه نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
 • افتتاحیه نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
 • قایق جنگی بی کا ۱۶ درنمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
 • مجموعه موشکی ضدهوایی «گیورزا» هنگام نمایش نمونه های جدید و پیشرفته تسلیحات در نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
 • آتش بازی درنمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
© AFP 2018 / Alexander Nemenov
بازدیدکننده ی نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷» در استان مسکو

نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر