07:19 24 نوامبر 2017
  عکس

  نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»

  دریافت لینک کوتاه
  0 3171110
  • بازدیدکننده ی نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷» در استان مسکو
  • افتتاحیه نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
  • آماده سازی برای افتتاحیه نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷» در استان مسکو
  • ماشین نظامی «کا ۱۷ بومرنگ» هنگام نمایش نمونه های جدید و پیشرفته تسلیحات در نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
  • معرفی طراحی جدید کارخانه ی «کالاشنیکوف» در چارچوب نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
  • نمایش نمونه های جدید و پیشرفته تسلیحات در نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
  • غرفه خبرگزاری «راسیا سگودنیا» در نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷» در استان مسکو
  • نمایش پویای شبانه نمونه های جدید و پیشرفته تسلیحات در نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
  • نمونه دستگاه تمرینی تاکتیکی «هدف کنترل رادیویی متحرک» در نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷» در استان مسکو
  • تفنگ تک تیرانداز مدرن شده اس بی ۹۸ در نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
  • افتتاحیه نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
  • اتومبیل اورال هنگام نمایش در نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
  • سیستم یکپارچه جامع تسلیحات الکترونیکی برای زیردریایی های بدون سرنشین در نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
  • افتتاحیه نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
  • سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه درنمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
  • مجموعه موشکی عملیاتی-تاکتیکی هنگام نمایش درنمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
  • آتش بازی درنمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
  • مجموعه ی قابل حمل نظارت و کنترل از راه دور «گرانات۲» درنمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
  • اتاق اتومبیل زرهی «بوران»نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
  • تانک پل هنگام نمایش درنمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
  • برف رو ارتشی А1نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
  • افتتاحیه نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
  • افتتاحیه نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
  • افتتاحیه نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
  • افتتاحیه نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
  • قایق جنگی بی کا ۱۶ درنمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
  • مجموعه موشکی ضدهوایی «گیورزا» هنگام نمایش نمونه های جدید و پیشرفته تسلیحات در نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
  • آتش بازی درنمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»
  © AFP 2017/ Alexander Nemenov
  بازدیدکننده ی نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷» در استان مسکو

  نمایشگاه بین المللی فن آوری نظامی «آرمیا ۲۰۱۷»

  مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
  کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

  عکس های دیگر