04:18 21 نوامبر 2017
  عکس

  جشن روز پرچم ملی روسیه

  دریافت لینک کوتاه
  0 1493111
  • شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در سیمفراپل
  • شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در سیمفراپل
  • شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در سواستاپل
  • شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در سیمفراپل
  • شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در کراسنودار
  • شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در سیمفراپل
  • شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در سواستاپل
  • شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در کراسنودار
  • ارکستر نظامی در جشن روز پرچم ملی روسیه در سیمفراپل
  • شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در سیمفراپل
  • شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در کراسنودار
  • شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در سیمفراپل
  • شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در کراسنودار
  • شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در سیمفراپل
  • برافراشتن پرچم در جشن روز پرچم ملی روسیه در کراسنودار
  © Sputnik/ Alexandr Polegenko
  شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در سیمفراپل

  جشن روز پرچم ملی روسیه

  مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
  کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

  عکس های دیگر