06:51 16 فوریه 2019
 • شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در سیمفراپل
 • شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در سیمفراپل
 • شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در سواستاپل
 • شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در سیمفراپل
 • شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در کراسنودار
 • شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در سیمفراپل
 • شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در سواستاپل
 • شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در کراسنودار
 • ارکستر نظامی در جشن روز پرچم ملی روسیه در سیمفراپل
 • شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در سیمفراپل
 • شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در کراسنودار
 • شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در سیمفراپل
 • شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در کراسنودار
 • شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در سیمفراپل
 • برافراشتن پرچم در جشن روز پرچم ملی روسیه در کراسنودار
© Sputnik / Alexandr Polegenko
شرکت کنندگان جشن روز پرچم ملی روسیه در سیمفراپل

جشن روز پرچم ملی روسیه

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر