21:48 22 مارس 2018
  عکس

  موج سواری در کامچاتکا

  دریافت لینک کوتاه
  0 30
  • شرکت کننده فستیوالSnowaveFest-2017 در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا
  • شرکت کننده فستیوالSnowaveFest-2017 در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا
  • شرکت کننده فستیوالSnowaveFest-2017 در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا
  • شرکت کننده فستیوالSnowaveFest-2017 در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا
  • شرکت کننده فستیوالSnowaveFest-2017 در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا
  • شرکت کننده فستیوالSnowaveFest-2017 در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا
  • شرکت کننده فستیوالSnowaveFest-2017  برای مسابقه آماده می شود در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا
  • تخته ی موج سواری شرکت کننده فستیوال در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا
  • شرکت کننده فستیوال در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا
  • شرکت کننده فستیوال در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا
  • شرکت کننده فستیوال در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا
  • تخته ی موج سواری شرکت کننده فستیوال در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا
  • شرکت کننده فستیوال در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا
  © Sputnik/ Alexey Filippov
  شرکت کننده فستیوال"SnowaveFest-2017" در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا

  موج سواری در کامچاتکا

  مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
  کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

  عکس های دیگر