09:10 21 ژانویه 2021
 • اعضای تیم هند پیش از آغاز تمرین مرحله ی بین المللی مسابقه «تانک بیاتلون»
 • اعضای تیم آنگولا پیش از آغاز تمرین مرحله ی بین المللی مسابقه «تانک بیاتلون»
 • پیش از آغاز تمرین مرحله ی بین المللی مسابقه «تانک بیاتلون»
 • رومان بینیوکوف ( سمت راست) داور اصلی در زمان قرعه کشی مرحله ی بین المللی مسابقه «تانک بیاتلون»
 • شرکت کنندگان پیش از آغاز تمرین مرحله ی بین المللی مسابقه «تانک بیاتلون»
 • اعضای تیم کویت پیش از آغاز تمرین مرحله ی بین المللی مسابقه «تانک بیاتلون»
 • قرعه کشی مرحله ی بین المللی مسابقه «تانک بیاتلون»
 • اعضای تیم نیکاراگوا پیش از آغاز تمرین مرحله ی بین المللی مسابقه «تانک بیاتلون»
 • اعضای تیم هند پس از قرعه کشی مرحله ی بین المللی مسابقه «تانک بیاتلون»
 • پیش از آغاز تمرین مرحله ی بین المللی مسابقه «تانک بیاتلون»
 • بازدیدکننده با اعضای تیم زیمباوه پیش از آغاز تمرین مرحله بین المللی مسابقه «تانک بیاتلون» بازهای بین المللی ارتش –آر می ۲۰۱۷ در آلابینو
 • اعضای تیم کویت پیش از آغاز تمرین مرحله ی بین المللی مسابقه «تانک بیاتلون»
 • پیش از آغاز تمرین مرحله بین المللی مسابقه «تانک بیاتلون» بازهای بین المللی ارتش –آر می ۲۰۱۷ در آلابینو
 • شرکت کننده تیم چین پیش از آغاز تمرین مرحله ی بین المللی مسابقه «تانک بیاتلون»
 • تمرین مسابقه ی « تانک بیاتلون ۲۰۱۷»در آلابینو
 • اعضای تیم هند پیش از آغاز تمرین مرحله ی بین المللی مسابقه «تانک بیاتلون»
© Sputnik / Iliya Pitalev
اعضای تیم هند پیش از آغاز تمرین مرحله ی بین المللی مسابقه «تانک بیاتلون»

تمرین مسابقه ی « تانک بیاتلون ۲۰۱۷»

تمرین مسابقه ی « تانک بیاتلون ۲۰۱۷»

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر