16:11 19 دسامبر 2018
  • برداشت ابریشم در شمال ایران
  • برداشت ابریشم در شمال ایران
  • برداشت ابریشم در شمال ایران
  • برداشت ابریشم در شمال ایران
  • برداشت ابریشم در شمال ایران
  • برداشت ابریشم در شمال ایران
  • برداشت ابریشم در شمال ایران
  • برداشت ابریشم در شمال ایران
  • برداشت ابریشم در شمال ایران
  • برداشت ابریشم در شمال ایران
© Photo / Soheil Gargari
برداشت ابریشم در شمال ایران، شهر رامیان.

سیر و سیاحتی در دنیای عکس.

کرم ابریشم در زمان‌های خیلی نزدیک، یکی از درآمدهای سبد خانوار کشاورزان شمال کشور ایران بود.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر