09:20 25 فوریه 2018
  عکس

  میدان مشق

  دریافت لینک کوتاه
  0 184
  • میدان مشق
  • میدان مشق
  • میدان مشق
  • میدان مشق
  • میدان مشق
  • میدان مشق
  • میدان مشق
  • میدان مشق
  • میدان مشق
  • میدان مشق
  • میدان مشق
  © Photo/ Soheil Ghanbarzadeh
  موزه ملی و کتابخانه سابق ملی ،موزه و کتابخانه ملک ،موزه عبرت ‌،موزه سکه بانک ملی ،موزه پست و تلگراف ،موزه استاد صنعتی ،سردر باغ ملی ،مجموعه قزاقخانه (دانشگاه هنر)،ساختمان های وزارت خارجه(ساختمان های 3،7و9) ،موزه علوم و فنون ،ساختمان شماره دو سازمان ثبت اسناد و املاک ایران و ... از جمله این بنا ها هستند و فاصله زمانی این میدان تا بناهای مهمی چون کاخ دادگستری و موزه جواهرات و موزه آبگینه و میدان توپخانه هم زیاد نیست.

  سهیل قنبرزاده - عکاس اجتماعی. مجموعه عکس در مورد میدان مشق .

   این میدان در اوایل قاجاریه با اهداف نظامی و سپس سیاسی ساخته شد ولی اکنون به اکسیری از ابنیه تاریخی بدل گشته است.

  مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
  کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

  عکس های دیگر