05:14 19 دسامبر 2018
  • زال دختر ناریانا از جمهوری ساخا روسیه
  • زال دختر ناریانا از جمهوری ساخا روسیه
  • زال دختر ناریانا از جمهوری ساخا روسیه
  • زال دختر ناریانا از جمهوری ساخا روسیه
  • زال دختر ناریانا از جمهوری ساخا روسیه
  • زال دختر ناریانا از جمهوری ساخا روسیه
  • زال دختر ناریانا از جمهوری ساخا روسیه
  • زال دختر ناریانا از جمهوری ساخا روسیه
  • زال دختر ناریانا از جمهوری ساخا روسیه
  • زال دختر ناریانا از جمهوری ساخا روسیه
زال دختر ناریانا از جمهوری ساخا روسیه .

سیر و سیاحتی در دنیای عکس.

در گالری امروز ویژه « زال دختر ناریانا» همراه ما باشید. دختر هشت ساله ناریانا متولد « ساخا» (یا کوتیا) شبیه عروسک است. طبیعت، پوستی صاف و لطیف مانند ظروف چینی به این دختر هدیه کرده است. مژه های او مثل برف سفید اند. رنگ چشمانش تغییر می کند که او با عینک های آفتابی در مقابل تابش نور خورشید از آن ها مواظبت می کند. جالبترین عکس ها در گالری امروز معرفی می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر