21:20 19 نوامبر 2018
 • تمرین مشترک نیروهای پیاده نظام روسیه
 • تمرین مشترک نیروهای پیاده نظام روسیه
 • تمرین مشترک نیروهای پیاده نظام روسیه
 • سامانه موشکی «یارس» و خودرو زرهی « تیگر» ستون مکانیزه پادگان مسکو
 • تمرین مشترک نیروهای پیاده نظام پادگان مسکو
 • تمرین مشترک نیروهای پیاده نظام پادگان مسکو
 • تانک ت-14 « آرماتا» ستون مکانیزه پادگان مسکو
 • سیستم موشکی - توپی « پانسیر -اس» بر شاسی کاماز -6560 ستون مکانیزه پادگان مسکو
 • تمرین مشترک نظامیان پادگان مسکو
 • خودروی زرهی « تیگر» در زمان تمرین رژه پیروزی در آلبینو حومه مسکو
 • تمرین مشترک نیروهای پیاده نظام روسیه
 • خودروی « د.ت-30 - ویتیاز» ستون مکانیزه پادگان مسکو
 • تمرین مشترک نیروهای پیاده نظام روسیه
 • تانک « راکوشکا» و زره پوش « ب.ام.دی-2» ستون مکانیزه پادگان مسکو
 • تمرین مشترک نیروهای پیاده نظام پادگان مسکو
© Sputnik / Ilya Pitalev
تمرین مشترک نیروهای پیاده نظام پادگان مسکو برای رژه نظامی 9 ماه مه سال 2017 میلادی در میدان سرخ مسکو.

سیر و سیاحتی در دنیای عکس.

در گالری امروز ویژه « تمرین مشترک نیروهای پیاده نظام  پادگان های مسکو» برای رژه نظامی 9 ماه مه همراه ما باشید. جالبترین عکس ها در گالری امروز  معرفی می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر