10:53 30 سپتامبر 2020
 • دریاچه یخ زده بایکال
 • طبیعت در اطراف دریاچه بایکال در فصل زمستان
 • دریاچه یخ زده بایکال
 • عکسی پشت یخ بایکال
 • منظره دریاچه یخ زده بایکال
 • منظره دریاچه یخ زده بایکال
 • غار در قصبه « خوژیر» بایکال
 • دریاچه یخ زده بایکال
 • دریاچه یخ زده بایکال
 • دریاچه یخ زده بایکال
 • منظره دریاچه یخ زده بایکال
 • دختری روی دریاچه یخ زده بایکال
 • منظره دریاچه یخ زده بایکال
 • مردم در حال عکس گرفتن از دریاچه یخ زده بایکال
 • منظره دریاچه یخ زده بایکال
© Photo / Kristina Makeeva
دریاچه یخ زده بایکال .

سیر و سیاحتی در دنیای عکس.

از شما دعوت می کنیم در گالری امروز ویژه « بایکال یخی» همراه ما باشید. جالبترین عکس ها در گالری امروز معرفی می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر